Tăng trí nhớ cho các con vào mùa thi căng thằng nhờ những thực phẩm này
Tăng trí nhớ cho các con vào mùa thi căng thằng nhờ những thực phẩm này

Tăng trí nhớ cho các con vào mùa thi căng thằng nhờ những thực phẩm này

Mùa thi đến gần, các sĩ tử ngày càng áp lực bởi việc học dè nặng lên vai. Những đêm thức trắng học bài, những ngày ngồi dài trên giảng đường đã làm cho não bộ cảu trẻ đang mệt mỏi dần.
Xem thêm